آیا رای کار سبک قابل تجدید نظر است؟

 سلام وقت بخیر! یه سوال داشتم؟ منو به خاطر  کمیسیون پزشکی که برگه داده یه سال باید جام عوض شه تو محیط کار حالا اومدن بعد ۳ماه آوردن مدرک جامو تو  خدمات دادن داروخانه حالا همکاران مون رو چون دادند. خدمات اومده اعتراض میکنه احتمال داره بازم تجدید نظر شود؟ 

نه رای کار سبک برای همکاران بیمارستانی که توسط کمیسیون پزشکی صادر شده باشد و معمولاً کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی چنین رای را صادر می‌نماید قابل تغییر نیست و تا پایان دوره رای که یک سال می‌باشد می‌توانید از این قانون استفاده کنید .


نظرات