خسارت شکستن شیشه ماشین چقدر است؟

 سلام می‌خواستم ببینم اون شب که ایشان کتک خورده و دماغش شکسته شاهدی نداشته است .شیشه های ماشینش رو شکستند.من خسارت شیشه ماشینشو داده ام که شکایت نکنه ولی رفت شکایت کرد.اول اینکه ایا میتونم فقط شکستن شیشه رو قبول کنم.و دوم اگه قبول کنم ایا خیلی خسارت باید بدهم؟؟ممنونم؟ 

به نظر من تنها موردهایی را قبول کنید که ایشان شاهدی دارند و می‌تواند موضوع را اثبات کند و اگر نمی‌تواند موضوع را اثبات کنند بر عهده نگیرید. بابت آسیب به شیشه‌شان به پرداخت خسارت شیشه و کمی جریمه در حق دولت محکوم می‌شوید اگر سابقه قبلی نداشته باشید و مشکل خاصی پیش نمی‌آید.


نظرات