انتقال سابقه تامین اجتماعی به آموزش و پرورش

 سلام و ارادت! خسته نباشین! من آموزگاری قبول شدم و۱۷سال سابقه بیمه تامین اجتماعی دارم. آموزش و پرورش آیا ادامه همین رو واسه بیمه واریز میکنه؟ یا صندوق خاصی داره؟ 

آموزش و پرورش در صورتی که رسمی نباشید بیمه‌اش همین تامین اجتماعی است و ادامه بیمه شما را پرداخت می‌کند اما اگر رسمی بشوید دو نوع بیمه دارد یک بیمه کشوری دو بیمه تامین اجتماعی که خودتان می‌توانید انتخاب کنید که بیمه کشوری باشید یا بیمه تامین اجتماعی باشید. اگر بیمه کشوری را انتخاب کنید باید سابقه تان را از بیمه تامین اجتماعی به بیمه کشوری انتقال دهید. البته آموزش و پرورش سابقه غیر از تدریس در آموزش و پرورش را به عنوان سابقه نمی‌پذیرد.


نظرات