نحوه محاسبه غرامت نقص عضو ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 سلام وقتتون بخیر! ۲۰ درصد غرامت نقص عضو چقدر میشه حدودا؟۱۱ سال سابقه پرداخت بیمه؟

بستگی به مبلغ حق بیمه ای که می پردازید دارد. میانگین یک روز حقوق و دستمزد در سه ماه آخر قبل از تاریخ تحقق ازکارافتادگی محاسبه میشود . سپس ضربدر 11 می شود که سال های بیمه پردازی است. سپس ضربدر 0.2 می شود که 20 درصد ازکارافتادگی است. سپس ضربدر 36 می شود.


نظرات