درخواست ازکارافتادگی مددجویان بهزیستی

 سلام صبحتون بخیر! عذرخواهم! سوالی داشتم خدمتتون؟ من از مددجویان بهزیستی هستم. تو کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی کلی زدند. حدود 11 سال بیمه واریز میکنم 49 سالم است. من میتونم با این شرایط تقاضای بازنشستگی بدم یا نه؟ 

اگر منظورتان از کمیسیون کمیسیون پزشکی ابتدای بیمه پردازی است که شما را از کار افتاده کلیه کرده است در این صورت شما نمی‌توانید از کار افتاده شوید چون که در ابتدای بیمه پردازی از کار افتادگی از کار افتاده بوده‌اید و همچنین شما با این شرایط امکان بازنشستگی  نیز ندارید.


نظرات