درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هیپ

 سلام برادر من یه عمل کردم می توانید پیگیر کارم شوید برای از کار افتادگی؟ من عمل هیپ انجام دادم لگن و ران پروتز گذاشتم. و سابقه من هم ۲۱ سال است  متولد ۱۳۵۵ هستم. ۲۱ سال سابقه بدون سختی کار؟ بیمه تامین اجتماعی بیشترش قرارگاه خاتم بودم و راننده ماشین سنگینم. عنوان شغلیم هم چند سال اخرم راننده دستگاه سنگین که دکتر هم گفت که نمیتوانی رانندگی کنی؟! البته با سربازی ۲۱ سال دارم. قبل از سربازی هم یک سال و یک ماه بیمه دارم تازه پیداش کردم و سربازی هم جزو بیمه ام حساب میشه؟ یک طرف سمت راست را پروتز گذاشته ام. ولی انگشت های پام هم درد میکنن دکتر تهران گفت احتمالا دیسک کمر باشد.دستام هم سر میشوند. گفت نوار تست عصب بگیر اینا را هم اضافه کن.مدارک امروز تحویل دادم. فعلا ثبت نشدند گفتم این ها را هم اضافه کنم.فکر کنم دیسک هم دارم. بواسیر هم دارم؟ 

الان در چه مرحله ای هستید؟ ما کار را خودمان انجام می دهیم. یعنی پرونده را خودمان تشکیل می دهیم. خودمان با شعبه تعامل می کنیم. هزینه متن هم 35 میلیون تومان می شود که در صورت به نتیجه رسیدن از شما می گیریم. اگر هم خدای نکرده به نتیجه نرسیم مبلغی نمی گیریم.


نظرات

ارسال یک نظر