آیا اشتغال باعث قطع حقوق ازکارافتادگی کلی می شود؟

 جناب سلام خسته نباشید بنده بازمانده هستم و از کارافتادگی هم دارم. یه سوال داشتم! میخواستم ببینم که اگر توسط جایی بیمه بشم حقوق پدرم قطع میشه؟

بله.در صورتی که توسط جای بیمه برای شما پرداخت شود حقوق از کار افتادگی شما قطع می‌شود و پرونده شما مجدداً به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ارجاع می‌شود تا در مورد از کار افتادگی شما تصمیم گیری شود. اگر کمیسیون پزشکی از کار افتادگی شما را تایید کند مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر از کار افتادگی شما را مجدداً تایید نکند دیگر حقوق از کار افتادگی از طرف پدرتان می‌گرفته‌اید به شما پرداخت نخواهد شد.


نظرات