پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب بخشودگی بیمه ای

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

بخشودگی بیمه ای کارفرمایان

  1- در مورد جریمه عدم پرداخت حق بیمه و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه معمولا زیاد صحبت شده است . مشکل اینجاست که با اینکه موضوع بسیار ساده به نظر می رسد در عین حال اکثرا اطلاعات دقیقی در مورد آن ندارند . پس در دو بند بسیار ساده این موضوع را توضیح می دهم . 2- اگر لیست حق بیمه تان را در موعد مقرر ارسال نکنید یا اینکه نفر و یا نفراتی را در لیست جا بیندازید و موضوع صرفا تاخیر در ارسال لیست و یا جا انداختن در یک ماه باشد شما باید هزینه تاخیر ارسال لیست را بپردازید . هزینه تاخیر 10 درصد برای عدم ارسال لیست بر روی کل لیست ، 10 درصد برای تاخیر در ارسال لیست بر روی کل لیست و ماهیانه 2 درصد دیگر نیز برای تاخیر حق بیمه هر نفر محاسبه می شود. مساله در این است که این موضوع صرفا برای تاخیرهای جزئی و یا ارسال لیست ناشی از بازرسی شعبه اتفاق می افتد و در دیگر موارد صادق نیست. 3- مورد مهم دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که در صورتیکه بیمه شده به عدم پرداخت حق بیمه اعتراض داشته باشد و با رای اداره کار ، کارفرما موظف گردد که حق بیمه نامبرده را پرداخت کند در این صورت دیگر از روش بالا ، میزان حق بیمه محاسبه ن

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.