پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب درخواست بازخرید

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

درخواست بازخرید کارمندان دولت

  اعظم ملاجعفری: با سلام ! من حدود ۱۵ سال سابقه تامین اجتماعی (کارمند بیمارستان) هستم. شرایط باز خرید شدن را می خواستم بدانم ؟ پاسخ: باید درخواست مکتوب به بالاترین مقام مسئول دهید که احتمالا رئیس دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است . بعد از تایید ایشان می توانید با دریافت 45 روز حقوق به ازاء هر سال بازخرید شوید.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.