پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه دررفتگی کتف

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دیه در رفتگی کتف چقدر است؟

  Nilo :  مامانم دریک دعوا کتف دست راستش دررفته وعصب هاش ازکارافتاده است . چهارماه طول درمان داشته و با وجودی که هنوز دستش را نمی تواند حرکت بدهد دکترها برایش نوشته اند نرمال ! دیه به چه صورت خواهدبود ؟ پرونده پزشکی قانونی دیگر بسته می شود ؟ اگر نظریه پزشکی قانونی داشتید بهتر بود که آن را می نوشتید تا بهتر بتوانم در این زمینه نظر دهم . در رفتگی دست دیه مقدر ندارد و معمولا بین 2 تا 4 درصد ارش برایش در نظر گرفته می شود . اگر آنها نوشته اند نرمال به این معنا است که بهبود یافته است و ارش در حالتی که بهبود یافته است محاسبه می شود . در هر صورت حتی اگر به رای فوق اعتراض داشته باشید می توانید به آن اعتراض کرده تا پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی مجددا مورد بررسی قرار گیرد .

محاسبه دیه دررفتگی کتف

  خانمی به نام بهار در اینستاگرام از بنده سوال پرسیدند که متاسفانه تصادف کردند و آرنج در دو ناحیه شکسته است رباط کتف شان پاره شده و مچ دست شان آسیب دیده است. کبودی خون مردگی هم در آرنج شان داشتند و در رفتگی هم داشتند ؟  در پاسخ به سوال  شما باید بگویم که بابت شکستگی آرنج  احتمالا هشت درصد دیه تعلق میگیرد معادل ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان . بابت پارگی رباط کتف شان احتمالاً  4 درصدی تعلق میگیرد معادل  ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بابت کبودی در آرنج هر کبودی معادل ۱۵ دهم درصد دیه کامل میشود معادل ۷۲۰ هزار تومان بابت خون مردگی بعید است ارش در نظر گرفته شود. در صورتی که استخوان مچ دست شکسته شده باشد دو درصد دیه دارد معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

محاسبه دیه دررفتگی کتف

  سام: با سلام! برادرم یکماه پیش در اثر تصادف کتف سمت چپش در رفته و تا الان تو آتل است. می خواستم بدانم چقدر دیه تعلق می گیره ؟ ممنونم؟ پاسخ: 4 درصد دیه تعلق می گیرد. به نرخ دیه سال 99 معادل 13 میلیون و 200 هزار تومان می شود.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.