پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب محاسبه حق سنوات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

محاسبه حق سنوات طبق قانون کار

  علی میری : در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، حق سنوات کارگری با سابقه یک سال و کارگری با سابقه بیش از یک سال (دو سال به بالا) چه تفاوتی دارد  ؟  حق سنوات فرقی نمی کند و معادل 1 ماه حقوق است . اما پایه سنوات با کمتر از 1 سال پرداخت نمی شود و برای سابقه های بیش از 1 سال متناسب با جدولی 20 گانه پایه سنوات به حقوق پایه اضافه می شود . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.