آیا بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

سارا آقامحمدی: با سلام!   اینجانب 89 ماه سابقه بیمه اجباری قراردادی دارم که 7 سال و دو ماه از قبل و 6 ماه و دو هفته در آخرین کارگاه می باشد. در پایان قرارداد شرکت عدم نیاز اعلام نموده است . آیا مشمول بیمه بیکاری می شود ؟ برای متاهلین چند ماه تعلق می گیرد ؟ با تشکر؟

پاسخ: بله مشمول بیمه بیکاری می شوید. اگر مجرد باشید 12 ماه به شما تعلق می گیرد و اگر متاهل باشید 18 ماه تعلق می گیرد.


جدیدتر قدیمی تر