ثبت نام بیمه تکمیلی شاغلان تامین اجتماعی

 دوستی به نام مجتبی از امیدیه برای من سوال فرستاده که آیا می توانند بیمه تکمیلی بشوند. قبل از اینکه بازنشسته بشود در توضیح سوال شان گفتند که ۲۰ سال سابقه بیمه دارد ولی هنوز بازنشسته نشده اند و می خواهند از بیمه درمان تکمیلی استفاده کند؟ 

در پاسخ به این دوست عزیزمان باید بگویم که بیمه انواع مختلفی دارد. ایشان می تواند هم بیمه تکمیلی انفرادی بشود و هم بیمه تکمیلی گروهی! بیمه تکمیلی انفرادی بیمه خوبی نیست. مبلغ زیادی باید پرداخت کنند و معمولاً دوره‌های انتظار دارد و سود چندانی ندارد. با این حال اگر می‌خواهند بیمه تکمیلی انفرادی استفاده کنند می‌توانند از بیمه اس ا اس یا بیمه دانا یا بیمه ایران یا دیگر بیمه‌ها استفاده کنند . اما می‌تواند از بیمه خانوادگی هم استفاده کنند که کمی شرایط بهتری دارد و البته مبلغ بیشتری نیز باید پرداخت کند مانند بیمه ملت! 

اما بهترین حالت این است که از بیمه گروهی استفاده کند یعنی اگر در شرکتی کار می‌کنند یا در صنفی فعال هستند از آن طریق اقدام کنند تا بیمه مزایای بیشتری داشته باشد. مثلاً دوره انتظار نداشته باشد با هزینه کمتری پرداخت کند یا مراکز بیشتری برای مراجعه داشته باشد این فرآیند است که می‌تواند داشته باشد اما اگر بخواهیم از طریق صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و از طریق کانون بازنشستگان در حقیقت اقدام کنند تنها راهی که دارند این است که باید بازنشسته شود و قبل از بازنشستگی امکان ثبت نام بیمه تکمیلی ندارد.


جدیدتر قدیمی تر