مقصر تصادف در جاده مه آلود

 سلام ببخشید یه سوال داشتم. بنده چند روز پیش تصادف کردم . میخواستم بدانم آیا مقصر هستم یا چون به پلیس هم زنگ زدیم نیامد. توی هوای مه آلود داشتم میرفتم که یک ماشین کنار جاده پارک کرده بود به طوری که جفت چرخ های سمت راننده از خط سفید کناره جاده دو وجب داخل جاده بود . من هم تا وقتی که دیدم ترمز گرفتم ولی خوردم بهش . حالا میخواستم بدانم من مقصرم یا اون ماشین با اینکه جفت چرخ های سمت راننده اش توی جاده بود . گلگیر سمت شاگردم خورد به گلگیر عقب اون ماشین سمت راننده اش.  همینو میخواستم بدانم من مقصرم یا نه ؟ مه غلیظ هم بود هیچی دیده نمی شد ! حتی پلیس هم زنگ زدم نیومد؟ 

به احتمال زیاد 50 50 مقصرید . ایشان به این علت که در هوای مه آلود پارک کرده و روشنایی کافی را فراهم ننموده است و شما به این خاطر که به هر حال متحرک بودید و ایشان پارک کرده بوده است. هر دو مقصر می شودی و بهتر است با هم توافق کنید.


جدیدتر قدیمی تر