دیه سوختگی به نرخ دیه سال 1401

 سلام وقت شما بخیر ! 
میخواستم بدونم دیه سوختگی بند انگشت اشاره دست راست و بند انگشت شست دست راست، بند انگشت اشاره دست چپ با درجه سوختگی ۵ درصد از نوع درجه ۳ چقدر است ؟  
البته بند انگشت اشاره دست چپ با عمل جراحی و گرافت ترمیم شد. 
با تشکر ؟

شما در مجموع ۵ درصد سوختگی از نوع درجه ۳ داشته‌اید . بابت عمل جراحی و گرافت دیه تعلق نمی گیرد اما بابت ۵ درصد سوختگی از نوع درجه ۳ حدود یازده و نیم درصد دیه به شما تعلق می‌گیرد که اگر بخواهیم دیه را به نرخ دیه سال ۱۴۰۰ محاسبه کنیم حدود ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیه به شما تعلق می گیرد . دیه سوختگی یا به صورت کلی دیه در سال ۱۴۰۱ مشخص نشده است ولی اگر محاسبه آن به سال ۱۴۰۱ بیفتد به احتمال زیاد حداقل ۲۰ درصد مبلغ دیه افزوده خواهد شد. 

بهتر است توجه داشته باشید که دیه سوختگی  قسمت‌های مختلف بدن بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود که خدمتتان ارائه می گردد .

صدمات ناشی از سوختگی به دنبال انواع تروماهای گرمایی،مواد شیمیایی، الکتریکی و تابشی ایجاد می شوند. برای کارشناسی سوختگی می بایست درجه سوختگی و مساحت آن (به درصد از سطح بدن) در هر ناحیه به تفکیک تعیین شود. 

سوختگی درجه یک : محدود به اپیدرم، قرمزی بدون وجود تاول و اسکار.

سوختگی درجه دو A : درگیری درم سطحی(پاپیلری) قرمزی، تاول شفاف و معمولا بدون اسکار.

سوختگی درجه دو B : درگیری درم عمقی(رتیکولار)، به رنگ زرد و سفید،گاه همراه با تاول، با ایجاد اسکار.

سوختگی درجه سه: درگیری کل پوست با یا بدون درگیری بافت های زیرین.

سوختگی درجه دو از نوع A محسوب می شود، مگر آن که بر اساس مستندات احراز گردد از نوع B است. آن دسته از سوختگیهای درجه دو که براساس مدارك پزشکی و یا تأیید پزشک معالج نیاز به پیوند پوست داشته باشند، سوختگی درجه دو از نوع B قلمداد می شوند. 

برای تعیین درصد مساحت سوختگی از قانون " 9 ها" و در صورت لزوم، از قاعده "کف دست" استفاده می شود.

در قانون " 9 ها"، هر اندام فوقانی 9 درصد، هر اندام تحتانی 18 درصد (سطح قدامی 9 و سطح خلفی 9)، قدام تنه 18 درصد( قفسه سینه 9 و شکم 9 )، خلف تنه 18 درصد، و ناحیه ژنیتالیا 1 درصد برآورد می شود. 

در قاعده "کف دست"، مساحت دست مصدوم (مجموع مساحت کف دست و انگشتان) معادل یک درصد از سطح بدن او در نظر گرفته می شود. در صورت لزوم جهت برآورد دقیق تر مساحت سوختگی می توان از تصویر کف دست مصدوم ( در حالی که انگشتان به هم چسبیده

اند) بر روی کاغذ به عنوان مقیاس اندازه گیری استفاده نمود. 

ارش سوختگی سر و صورت و گردن: 

درجه یک : درصد ارش = یک + (درصد سوختگی ضربدر یک)

درجه دو A : درصد ارش = دو + (درصد سوختگی ضربدر دو)

درجه دو B : درصد ارش = سه + (درصد سوختگی ضربدر سه)

درجه سه : درصد ارش = چهار + (درصد سوختگی ضربدر چهار)

ارش سوختگی دیگر قسمت های بدن: 

درجه یک : درصد ارش = نیم + (درصد سوختگی ضربدر نیم)

درجه دو A : درصد ارش = یک + (درصد سوختگی ضربدر یک)

درجه دو B : درصد ارش = یک + (درصد سوختگی ضربدر یک و نیم)

درجه سه : درصد ارش = یک و نیم + (درصد سوختگی ضربدر دو)نظرات