حداکثر اضافه کاری پرستاران چند ساعت است ؟

 سلام 
وقتتون بخیر!  
پرستار هستم . سقف اضافه کار چند ساعته و چطور شکایت کنم که اضافه کار اجباری برایم نگذارند. 
با تشکر؟

سقف اضافه‌کاری اجباری پرستاران ۸۰ ساعت است به صورت فیزیکی که البته باید با رضایت آنها نیز همراه باشد و اگر با رضایت آنها همراه نباشد می تواند با شکایت به دیوان عدالت اداری آن را لغو نمایند. البته قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری باید به دانشگاه علوم پزشکی مربوط به درخواست‌های تا اضافه کاری تان رفع شود هرچند من می‌دانم که معمولاً اضافه کاری ها هم توسط بیمارستان و هم توسط دانشگاه به بهانه کمبود نیرو رد می گردد و کار بسیار سختی برای موجود داریم و اگر دیوان عدالت اداری همراه بگیرید ممکن است در بیمارستان یا از طریق دانشگاه شما را اذیت نمایند .


جدیدتر قدیمی تر