شرایط بازنشستگی در سن 55 سالگی

 درود عرض ادب خدمت شما ! سن من 54 سال هستم . با سابقه چهارده سال و پنج ماه ! آیا می توانم با سابقه 15 سال و 55 سال سن بازنشسته شوم. تشکر ؟

اگر خانم هستید می توانید با این سن بازنشسته شوید ولی اگر آقا هستید نمی توانید . البته توصیه می کنم 20 سال سابقه تان را پرداخت کنید  که بتوانید حداقل حقوق را بگیرید . چون با ۱۵ سال سابقه متناسب با سابقه تان را می گیرید که مبلغ آن کم می شود.


جدیدتر قدیمی تر