تفاوت حق بیمه تامین اجتماعی یارانه ای با غیر رایانه ای

 سلام وقت بخیر خسته نباشید! یک سوال از شما مشاوره بیمه داشتم. معلولین چند سال باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشند تا بتوانند بازنشسته شوند و۳۰روز کامل حقوق دریافت کنند. آیا بیمه تامین اجتماعی با بیمه تامین اجتماعی مشمول رایانه فرق میکند. فرقش چیست؟ خانم هستم معلول جسمی حرکتی، سن ۴۸ سال و۱۱ سال سابقه بیمه دارم ؟

معلولین فرقی با دیگر افراد جامعه برای بازنشستگی در تامین اجتماعی ندارد و شما برای بازنشسته شدن باید ۵۵ سال سن داشته باشیم و اگر بخواهید حقوق کامل بگیرید حداقل باید ۲۰ سال سابقه بیمه داشته باشیم .  حق بیمه  یارانه‌ای با غیر رایانه‌ای در تامین اجتماعی فرقی ندارد فقط برای شما سودمند است که درصدی از حق بیمه تان قانون توسط دولت پرداخت میشود.


جدیدتر قدیمی تر