تاخیر در پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد

 با سلام !من بیمه حرف مشاغل هستم و هر سه ماه پرداخت می‌کنم. حق بیمه بهار که تا ۱تیر مهلت پرداخت داشت.۳۱خرداد هرکاری کردم پرداخت نشد و از ۱تیر پیغام داد که دیگه نمیشه پرداخت کرد.میشه راهنمایی کنید چه کار باید انجام بدم؟

احتمال دارد قراردادتان لغو شود. به هر حال اگر پرداخت کرده اید یا نکرده اید به شعبه بیمه مراجعه کنید. اگر پرداخت کرده‌اید و کارشناس قسمت فنی تایید کند دیگر نیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست ولی ممکن است اذیت کنند و بگویند باید قرارداد جدید اضافه کنید و در این صورت حق بیمه شما در سیستم ننشیند. به قسمت امور بیمه شدگان شعبه مراجعه کنید.


جدیدتر قدیمی تر