شکایت از شورای حل اختلاف

 با سلام! من در سال ۹۹ با ماشین ۲۰۶ تصادف کردم یعنی از پشت زدم بهش ولی خسارت آنچنانی نخورده بود و راننده با سرنشین مست بودند و گفتند چیزی نشده است. فردا بریم بیمه منم گفتم باشه. فردا صبح چه در رفتیم بیمه دیدم پشت ماشین کلا جمع شده. کارشناس بیمه گفت این تصادف برای این ماشین نیست و اگر هست باید کروکی بیاورید. که ماشین زیان دیده نمی‌توانست کروکی بگیرد و نگو همان شب با اتومبیل دیگری هم تصادف کرده بودند و از اون نقدا خسارت را گرفته بودند. من چندین بار تماس گرفتم که باید به خل اختلاف مراجعه کنید درخواست کارشناسی بدهید.

ولی خبری نشد تا اینکه صاحب سند از من و بیمه شکایت کرد و بنده به علت بیماری نتوانستم در دادگاه حضور پیدا کنم و رای به نفع ایشان صادر و هم بیمه باید خسارت ایشان را بده و هم بنده افت قیمت ماشین را. حتی در دادخواست تجدید نظر هم اعلام کردم خسارت ماشین مربوط به بنده نبوده و حتی شهادت نیز وجود دارد که صحنه تصادف ما را دیده ام ولی باز تجدیدنظر رای بدوی را تایید نموده است. بنده میخواهم طبق مدارک و مستندات که در بیمه می‌باشد و عکسهای مربوط به تصادف و شهادت شاهدین را به دیوان عدالت بفرستم. و اینکه شخص که راننده بوده مدارکش در روز اول به بیمه ارائه شده است. چرا صاحب سند که در تصادف نبوده شکایت کرده و اینکه اتومبیلی که بعد از من با آنها تصادف کرده و نقدا پول داده را پیدا کرده ام. سوالم اینه که باید از راننده شکایت کنم یا از صاحب اتومبیل و اینکه پرونده را به دیوان عدالت ارجاع بدهم؟

شما باید بابت تقلب راننده به دادگاه عمومی شکایت کنید .این بهترین راه می باشد. اما اگر  در رابطه با رای مذکور می‌خواهید شکایت کنید تنها راهی که دارید این است که از طریق دیوان عالی کشور شکایت کنید. چون دیو این موضوع را نمی توان در دیوان عدالت اداری مطرح کرد چون طرف خودش مرجع قضایی است و نمی‌تواند از مرجع قضایی در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.


جدیدتر قدیمی تر