عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی چه مضراتی دارد؟

 سلام و عرض ادب! در خصوص بیمه تامین اجتماعی سوالی داشتم. اگر ماه فروردین رو به دلیل بسته بودن کد کارگاهی بیمه رد نکرده باشیم چه اتفاقی میوفته؟ ایا این رد نکردن لیست بیمه باعث ایجاد مشکل برای کارمندا میشه یا فقط یک ماه از کل سنواتشون کسر میشه؟

یک ماه از کل سنوات شان کم میشود. البته در یک ماه نمی توانند از خدمات درمانی استفاده کنند. ممکن است اگر کسی قرارداد یکساله داشته باشد و بخواهد بعد از این یک سال از بیمه بیکاری استفاده کند به خاطر یک ماه عدم پرداخت نتواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.


جدیدتر قدیمی تر