فرمول محاسبه حقوق ازکارافتادگی جزئی

 سلام! خسته نباشید! فرمول مستمری ازکار افتادگی جزئی چی میشه و حقوق  ازکارافتادکی ۴۶درصد در سال جاری چقدر میشه .ممنونم

فرمول ازکارافتادگی جزئی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در 2 سال آخر ضربدر سال های بیمه پردازی . احتمالا امسال حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان حقوق می گیرید.


جدیدتر قدیمی تر