درصد ازکارافتادگی بابت کوتاه شدن پا

 با سلام ! در سال ۸۶ در تصادف خیابانی پای راستم ۳ سانت کوتاه شد . داخل پا پلاتین و پیچ و مهره گذاشتند تا برج۳ سال۱۴۰۱ . بیمه دادم پای خودم یا کارخانه؟ الان سنم ۳۸ جایی زیر بار کار نمیرند.  مشغول شوم می توانم از کار افتادگی بگیرم ؟

بین ۱۱ تا ۲۵ درصد از کار افتادگی بابت این حادثه غیر ناشی از کار برای شما تعلق می‌گیرد که متاسفانه کافی نمی باشد چون شما باید حداقل ۶۶ درصد از کار افتادگی داشته باشید . با این مشکل نمی توانید از کار افتاده شوید و مستمری بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر