شکایت مجدد از کارفرما به علت عدم پرداخت حقوق و مزایا

 ببخشید!  بنده از کارفرما شکایت کردم که بعد از تعیین جلسه رسیدگی کارفرما از بنده اقرارنامه غیرمالی را در دفتر خانه گرفتند که نوشته بود اینجانب تمام حق و حقوق ومزایا و بیمه و... بخشیده و هیچگونه ادعایی نمی توان داشته و... .  سپس به محل اداره کار رفتیم که آنها از ما امضاء گرفتند . و رای ابطال دادخواست صادر شد . حالا بعد از گذشت ۲ماه ایشان به هیچکدام از درخواست هایشان عمل نکرده اند و می‌گویند هیچ طلبی نداری . باید چه کار کنم ؟

مجددا شکایت کنید . باید مدارکی ارائه کنید که حقوق و مزایای شما را پرداخت نموده اند و صرفاً اقرارنامه کفایت نمی‌کند . مطمئن باشید به نتیجه میرسید.


جدیدتر قدیمی تر