دیه شکستگی بینی

 درود وقت بخیر! من با شرکتی مشغول به کار‌هستم یک ماهی میشه  که دیروز سر  پروژه ساختمانی تخته داربست رو بسته نبودن و یه سمت تخته بلند میشه و به صورتم میخوره ! احتمال زیاد‌ بینی من شکسته باشه ! میخواستم ببینم من میتونم بابت اینکه ایمنی نبوده اون داربست شکایت بکنم و دیه شکستگی بینی ام رو بگیرم. و اینکه آیا پول دیه و بیمه جدا هست و برای مطالبه هر کدام باید جدا اقدام کرد؟

بابت شکستگی بینی می توانید از کارفرما یا پیمانکار شکایت کنید و دیه بگیرید. اگر مدارک حادثه را داشته باشید و شاهد داشته باشید که در محل کار برای شما اتفاق افتاده است. دیه آن حدود ۶۰ میلیون تومان بود اما بیمه تامین اجتماعی بابت این موضوع چیزی نمی دهد و فقط باید از بیمه مسئولیت کارفرما دیه تان را بگیرید یا از خود کارفرما را بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر