آیا کسری انبار را می توان از کارگر گرفت؟

 با سلام !ببخشید میخواستم در مورد بند سه قرارداد افق کوروش که نوشته خسارت مستقیم یا غیر مستقیم وارد شود باید جواب گو به افق کوروش باشیم . آیا کسری انبار گردانی و تاریخ گذشته هم شمال این بند میشه یا نه ؟ آیا به صورت غیر مستقیم نوشتند که کسری انبار گردانی رو از کارکنان میگیرم ؟ 

تاریخ گذشته نه ربطی به شما نداره ولی کسر انبارگردانی به کارکنان ربط داره و می توانند بر اساس این بند از شما جریمه بگیرند.


جدیدتر قدیمی تر