شرایط سختی کار در شرکت نفت

 سلام و روز بخیر! سوالی در مورد سختی کار دارم:

۸ سال در پالایشگاه نفت بندرعباس کار کرده ام که به نظرم ۶ سال آن مصداق شغل سخت و زیان آور است. از پالایشگاه بازخرید شده ام و در مشاغل تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کار می کنم.سوابق ۸ ساله ام را از صندوق بازنشستگی نفت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی منتقل کرده ام. آیا می توانم ادعای سختی کار در پالایشگاه را بکنم تا در صورت تایید شورای عالی کار در سوابقم ملحوظ بشود.شش سال از سوابقم در پالایشگاه با عنوان مهندس الکترونیک واحد تعمیرات ابزار دقیق بوده که با:کار در ارتفاع تا ۸۰ متر از سطح زمین، کار در محیط های پر سر و صدا تا نویژ ۱۱۰ دسیبل و حداقل ۸۰ دسیبل که موجب پیرگوشی زود هنگام گوشم شده است،  کار در محیط گرم در مجاورت کوره ها و دیگ های بخار و توربین های بخار تا دمای حداقل ۶۰ درجه سانتی گراد، کار در محیط های مستعد انفجار و مسمومیت با مواد شیمیایی مانند H2S و آمونیاک و خطر پاشش گازها و مواد هیدروکربوری تا حدود ۴۶۰ درجه سانتی گراد سروکار داشته ام؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که متاسفانه تامین اجتماعی سختی کار را در سوابق انتقالی قبول نمی کند یعنی اینکه اگر سابقه سختی کارتان در صندوق‌های بیمه دیگر مانند صندوق بیمه شرکت نفت باشد حتی اگر تایید هم شود تامین اجتماعی قبول نمیکند.


جدیدتر قدیمی تر