چه کسی باید سختی کار کارگر را پرداخت نماید؟

 با سلام ! یک و نیم دانگ نانوایی سنگک سنتی داریم. جواز بنام یکی از شرکاست که قبلا صاحب شش دانگ کامل بوده. سی سال قبل به اتفاق یک نفر دیگر سه دانگ (هر کدام یک و نیم دانگ)را از صاحب جواز خریدیم. و سهم ما به صورت اجاره (به انضمام سهم خودشون) در اختیار صاحب یک و نیم دانگی بوده؛البته اون زمان نان ماشینی تکنوپخت بوده حالا یکی از فرزندان شریک یک و نیم دانگی که شاطر بوده و مدتی هم اجاره دار سهم ما بوده، ادعای پرداخت سختی کار را از ما دارد. بنده هم میگم که ما کارفرما نیستیم بلکه فقط اجاره داده ایم. و صاحب جواز یا اجاره دار باید پرداخت کنه. لطفا راهنمایی بفرمایید که:  ما که سهام دار هستیم آیا جزو کار فرما هستیم و سختی کار رو پرداخت کنیم؟ یا صاحب جواز کل مبلغ رو پرداخت کنه؟  یا  خود اون فرد شاطر؟ ممنون از سعه صدر و بزرگواریتون.خدا اجرتون بده؟

در باره سوال شما باید بگویم که کارفرما باید همه سختی کار را پرداخت کند. کارفرما کسی است که حقوق می دهد. اگر صاحب جواز حقوق کارگران را میداد از ایشان موظف است سختی کار را بدهد. اگر همه با هم حقوق کارگر را می دادید همه با هم موظف هستید.


جدیدتر قدیمی تر