مقصر برخورد با درب باز خودرو

 با سلام ! وقت بخیر! در خیابان اصلی پارک دوبل کرده بودیم. در سمت راننده را باز کردیم.  سی ثانیه ای طول کشید  تا راننده میخواست پیاده بشه یک پراید به در برخورد کرد. در حال حاضر برای جفت ماشین خسارت زیادی یا خاصی ایجاد نشد و پلیس هم نیامد . الان نظر شما چیست؟ مقصر حادثه تصادف؛ راننده در حال حرکت است یا راننده ای که در را باز کرده است؟ 

بستگی به زمانی دارد که تصادف رخ است. معمولا باید از طریق دوربین مقصر را مشخص می کنند. اگر قبل از اینکه خودروی عبوری برسدد درب ماشین باز شده است و راننده در حال حرکت قابلیت واکنش را داشته است مقصر ایشان است در غیر این صورت مقصر راننده ای است که در را باز کرده است. معمولاً ۵۰ ۵۰ داده میشود.


جدیدتر قدیمی تر