اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در مورد دیه

 با سلام! ما در رابطه با تروما و آسیب کمر همسرم به پزشکی قانونی رفتیم. پزشکی قانونی ما را به دکتر مغز و اعصاب معرفی کرد. وایشان پس از معاینه اعلام کردند همسرم دیسک کمری شدید شده وبراثر ضربه تشدید شده است ولی نظریه که پزشکی قانونی به مرجع داده است کاملا با نظر پزشک فرق دارد و در نامه قید شده همسرم قبلا دیسک کمر داشته است. آیا می توانیم به نظر پزشکی قانونی اعتراض کنیم چون ما از نظریه پزشکی که ما را فرستادند کپی داریم. و این که چطور می توانیم اعتراض کنیم؟ ممنون از شما!

دیسک کمر از مواردی است که همواره پزشکی قانونی رای مثبت در آن زمینه می دهد چون نمی تواند علت حادثه را مشخص کند که حادثه به علت مشکلات کاری در محیط کار رخ داده است یا در محیط خانه و یا در محیط دیگری! شما به هر حال می‌توانید به این رای اعتراض کنید. کافی است از دادیار یا قاضی پرونده درخواست کنید و نامه بگیرید و با نامه‌ای که از مرجع قضایی می گیرید به پزشکی قانونی مراجعه کرده و شکایت کنید.


جدیدتر قدیمی تر