در چه زمانی پایان کار فرد را ثبت نماییم؟

 یک سوال داشتم لطف میکنید جواب بدین؟ مامور بیمه که به محل کارمون اومده بود اسم سه نفر رو برای بیمه رد کرد ولی یک نفرشون دو روز بعد رفت و ما ازش هیچ مدرکی نداشتیم که برای بیمه ثبت نام کنیم. در نتیجه فقط پول بیمه اون دو نفر را پرداخت کردیم و اون یک نفر رو چون ثبت نام نکرده بودیم نتونستم ترک کار هم براش بزنیم.  حالا میخواستم بدونم که آیا به چه صورت جریمه میشیم؟ آیا فقط یک بار جریمه میشیم یا چون براش ترک کار نزدیم هر ماه جریمه میشیم؟

تا زمانی جریمه می شوید که زمان ترک کار ایشان باشد. شما باید ترک کار ایشان را در لیست بیمه ثبت کنیم یعنی حتما برای ایشان لیست بیمه یک ماهه رد کنید و در پایان لیست بیمه یعنی در پایان آن یک ماه پایان کار را برایشان ثبت کنید . تا پایان کار را ثبت نکنید .این مشکل همچنان ادامه دارد. بهتر است در همین ابتدا جلوی کار را بگیرید تا کار به اعتراض به کمیته بدوی تعیین مطالبات سازمان نرسد.


جدیدتر قدیمی تر