برای دریافت خسارت خودرو مالک باید اقدام کند یا راننده ؟!

با سلام !من در شیراز مشغول رانندگی بودم که یک طرف کوچه قبلا پل داشته والان پل ندارد. ماشین به داخل جدول شهرداری سقوط کرد و آسیب زیاد دید .صورتجلسه پلیس۱۱۰ و پلیس راهنمایی هم نوشته علت نداشتن پل و علائم هشدار دهنده. سوال من اینست که صاحب ماشین شوهر عمه ام هست و من راننده ماشین هستم. ماشین دست من بوده و مدارکم کامل هست فقط  بیمه ثالث دارم .برای شکایت از شهرداری من باید او گرفتن خسارت منکه راننده هستم  باید اقدام کنم یا صاحب ماشین؟؟ممنون؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که برای شکایت از شهرداری به منظور دریافت خسارت خودرو مالک خودرو باید اقدام نماید. اگر خسارت بدنی بود خودتان باید اقدام می کردید اما خسارات مالی توسط مالک باید پیگیری شود.

جدیدتر قدیمی تر