شرایط بازنشستگی با داشتن سختی کار

 با سلام ! من ۱۹ سال و ۳ماه شاطری بربری ماشینی را بیمه دارم. آیا به من سختی کار تعلق میگیرد؟ میتوانم برای  زود بازنشستگی اقدام کنم متولد ۱۳۶۰ هستم،ممنون ؟

باسلام! بله اگر سختی کار شما تایید شده باشد با ۲۰ سال سابقه می توانید بازنشسته شوید. البته بر اساس قوانین فعلی چون این قانون سختی کار به زودی تغییر خواهد کرد.


جدیدتر قدیمی تر