درخواست استفاده از حقوق سه پنجم نیروهای مسلح بعد از اخراج

 با سلام! بنده با ۱۹ سال خدمت  از نیروی هوایی منفصل  شدم /آیین  نامه انضباطی / . جدیدا شنیدم مجلس قانونی تصویب  کرده که اگر کسی به هر دلیلی از ارگانی  جدا شد سابقه  بیمه  اش قابل انتقال  است . ضمنا طبق قانون سه پنجم حقوق  را دریافت  میکنم. میخواهم بدانم  از کجا باید اقدام کنم برای ادامه بیمه؟!  مراحل و مدارک  چطوری  هست و اینکه شما این مدل کارها رو قبول میکنید یا خیر .متشکرم  خوشوقت ؟ 

ابتدا نام و نام خانوادگی تان را بفرمایید؟ دو موضوعی که در مورد آن صحبت کردید با یکدیگر تفاوت دارد. اگر بخواهید از قانون 3/5 استفاده کنید باید حداقل 15 سال سابقه داشته باشید و  این سه پنجم صرفاً به خانواده شما یعنی به همسرش و فرزندان دختر شما تا زمان ازدواج و فرزندان پسر شما تا ۱۸ سالگی تعلق می گیرد و به شما تعلق نمی گیرد  و دیگر نمی توانید سابقه تان را به تامین اجتماعی انتقال دهید . اما اگر بخواهید سابقه تان را انتقال دهید دیگر نمی توانید از قانون سه پنجم استفاده کنیم و باید سابقه کارتان را به تامین اجتماعی انتقال دهید و در این سازمان بازنشسته شوید.  ما در هر دو زمینه فعالیت می‌کنیم


جدیدتر قدیمی تر