دیه پارگی رباط صلیبی و مینیسک

 با سلام!  میشه بفرمایید اگر در حادثه مینیسک و رباط صلیبی پاره بشه برای یک پا چقدر تعیین میشه ؟

هرکدام ۸ درصد دیه کامل دارد معادل ۴۸ میلیون تومان. البته به شرطی که پارگی آنها کامل باشد. اگر پارگی نسبی باشد کمتر می شود.


جدیدتر قدیمی تر