شکایت به نظریه پزشکی قانونی در دادگاه تجدید نظر

 سلام ! من دوسال قبل ساختمان مشغول گچکاری بودم که حادثه دیدم. ۲ بار جراحی کردم و طول درمان۲ سال طول کشید. ضمنا ۲ سال استراحت پزشکی هم دارم . درحادثه توراپله با باسن زمین خوردم. دیسک ۴و۵ ترکید.بار اول جراحی تخلیه کردند. بعد چند ماه خوب نشد. دیسک مصنوعی و پیچ و پلاک کردند و همچنان مشکل دارم. نیمه فلج شدم. پای چپم کرخ شد و گیز گیز میکنه ! پای راستم هم ضعیف شد و تشخیص این بود که درمان نمیشه؟! عصبهای پایم خراب شد . الان دادگاه شهرستان طبق نظر پزشک قانونی ۱۵ درصد زد در صورتی که تحقیق کردم جراحی ستون فقرات که خوب نشود و سستی پا همراه داشته باشد یک دیه کامل دارد و آن۱۵درصد نه بابت ۲ سال استراحت پزشکی نه بیکاری و نه خرج کرد و...هیچ چیزی نزدند. رای غیابی بود و جای واخواهی در همین جا داره ؟

بابت ایام بیماری و بیکاری باید جداگانه از مقصر حادثه شکایت کنید تا جداگانه محاسبه شود و ربطی به دیه ندارد. به نظریه پزشکی قانونی اعتراض بزنید. باید از قاضی یا دادیار درخواست کنید . ضمن اینکه به رای قاضی اعتراض می کنید . یعنی در مرحله تجدید نظر باید شما را بفرستند برای رای جدید پزشکی قانونی . تنها در این صورت به نتیجه می رسید. بهتر است از وکیل استفاده کند.

جدیدتر قدیمی تر