درخواست ازکارافتادگی به علت عمل تعویض دریچه آئورت

 با سلام خدمت کارشناس بیمه! بیمه شده تامین اجتماعی که عمل قلب باز (تعویض دریچه آئورت) انجام داده ام. الان قادر به کار کردن نیستم. آیا میتوانم از قانون کار افتادگی تامین اجتماعی استفاده کنم؟ نیاز به راهنمایی هستم متشکرم؟

بستگی به سابقه بیمه و نحوه کارکرد قلب تان دارد. سابقه بیمه تامین اجتماعی تان هم مهم است و هر چه سابقه بیمه تان بیشتر باشد کمک بیشتری به شما می شود.عمل قلب باز لزوما نشان دهنده ازکارافتادگی نیست و کارکرد قلب شما بسیار اهمیت بیشتری دارد.

جدیدتر قدیمی تر