انواع بیمه های عمر

 1- به ادامه مباحث قبلی در زمینه بیمه های عمر و سرمایه گذاری در این پست می پردازیم .ابتدا باید معنای 2 اصطلاح را برای شما دقیقا مشخص کنم یعنی بیمه اتکایی و سطح توانگری . بیمه اتکای همانطور که قبلا هم مختصر گفته ام نوعی بیمه در بیمه است . یعنی اینکه بیمه ها باید طبق ماده 71 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، 50 درصد در رشته بیمه های زندگی و 25 درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ، بیمه اتکایی کنند تا اگر خدای ناکرده مشکل مالی برایشان در آینده ای دور اتفاق افتاد بیمه مرکزی که یک نهاد دولتی است از آنها پشتیبانی کامل داشته باشد . خود بیمه مرکزی نیز معمولا این مبالغ  را از طریق بیمه های بین المللی بیمه اتکایی می کند . 

2- اما مفهوم سطح توانگری مفهوم بسیار مهمی است که از آن سوء استفاده های زیادی نیز می شود . یک شاخص مهم برای اینکه بدانیم کدام شرکت بیمه برای ما بهتر است سطح توانگری آن شرکت است . سطح توانگری نشان می دهد که آیا شرکت بیمه برای ایفای تعهداتی که از بیمه گذار قبول کرده توانائی کافی دارد یا نه ! شرکت های که در سطح توانگری مالی 1 هستند این توانائی را دارند ! طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال 1395 شرکت های بیمه پاسارگاد ، سرمد ، ملت ، سامان ، کارآفرین ، ایران معین ، اتکائی ایرانیان ، اتکائی معین ، آسیا ، ما ، تعاون ، آسماری ، کوثر ، البرز ، پارسیان ، امید و رازی در سطح 1 توانگری مالی می باشند .

3-  شرکت هائی که در سطح توانگری مالی 2 هستند این توانائی را دارند که به تعهداتشان عمل کنند ولی باید وضعیت مالی خود را بهبود بخشنند . طبق آخرین گزارش بانک مرکزی بیمه های دانا ، آرمان ، معلم ، دی و سینا جزء شرکت هائی هستند که در سطح توانائی مالی 2 می باشند . تنها شرکتی که در سطح توانائی مالی 3 می باشد بیمه میهن است . این شرکت ها باید علاوه بر بهتر کردن وضع مالی افزایش سرمایه هم بدهند .

4- شرکت هائی که در سطح توانگری مالی 4 هستند علاوه بر بهتر کردن وضعیت مالی و افزایش سرمایه ملزم به کاهش صدور بیمه نامه ، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده می باشند . طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ، بیمه های ایران ، نوین و حافظ جزء این گروه از شرکت ها هستند . وجود بیمه دولتی ایران با سهم بالای پرتفوی بیمه ای خود در این گروه بسیار تعجب آور است . بیمه ایران تنها بیمه حال حاضر دولتی ایران است و چون دولتی است مانند تمامی ارگان های دولتی دیگر تمامی کسری هایش را که بعضا  به علت مدیریت نامناسب ایجاد شده است از طریق منابع دولتی جبران می کند . مدیرعامل بیمه ایران خود از اعضای شورای سیاست گذاری بیمه در ایران است و در تعیین قوانین بیمه ای نقش مهمی ایفاء می کند . این اواخر مدیرعامل این شرکت بیمه ای تغییر کرده است و قرار بر انجام اصلاحاتی به منظور مدیریت بهتر منابع و مصارف در این شرکت گذاشته شده است . با توجه به تمامی این مواردی که عرض شد باز هم این بیمه بزرگترین سهم از پرتفوی اکثریت انواع بیمه ها را در ایران دارا می باشد .

5- بنابراین یکی از مواردی که برای خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری باید در نظر داشته باشید سطح توانگری شرکت بیمه است . البته این تنها معیار نیست ولی به هر حال معیار خوبی است . علاوه بر اینکه باید توجه داشت ممکن است این شاخص هر ساله تغییر کند و جای شرکت های بیمه ای در این رتبه بندی تغییر نماید .

نظرات