دیه شکستگی دنبالچه

 آرام آئین  : با سلام ! بنده طی تصادفی در اسفند ماه از ناحیه دنبالچه آسیب دیدم و همچنین دو پا و خصوصا پای چپ کبود و متورم شد که با گذشت دوماه هنوز هم آثارش هست اما وقتی بعد از دو ماه به معاینه مجدد پزشکی قانونی رفتیم ضمن اینکه دکتر گفت این درد تا آخر عمر با شما احتمال قوی می ماند و هرچند ماه یکبار تزریقی می توانی انجام دهی تا موقتا درد کم شود. اما نتیجه را در نظریه پزشکی قانونی التیام یافته تلقی کرده و دو تا ۰/۱ دیه نوشته است.حال سوال من این است با توجه به مغایرت نظر پزشکی قانونی مبنی بر درد من تا آخرعمر و عدم درج آن در نظریه آیا اعتراض بنده به کمیسیون پزشکی میتواند موثر باشد؟و آیا اصلا این میزان مربوط به ارش یا دیه دنبالچه درست تخمین زده شده است؟ باتشکر ؟ بله ! به نظر من حتما به این نظریه اعتراض نمایید . اگر شکستگی باشد این گونه نظریه دادن اشتباه است.

جدیدتر قدیمی تر