آزمایش اعتیاد تامین اجتماعی

حسام : بعد از ده سال بیمه بودن شرکت الزام کرده فردا آزمایش ادرار و خون بدهم . آیا آزمایش مرفین هم هست یا خیر ؟! خود بیمه ای ها می آیند می گیرند ؟  تامین اجتماعی آزمایش اعتیاد ندارد . البته ممکن است در جواب آزمایشات شما نشان داده شود ولی این موضوع برای تامین اجتماعی اهمیتی ندارد.

نظرات