هزینه عمل انحراف بینی با تامین اجتماعی

 سعید  : آیا تامین اجتماعی هزینه عمل انحراف بینی را می دهد ؟ معمولا بمارستان های ملکی تامین اجتماعی این عمل را انجام نمی دهند . در بیمارستان های دولتی نیز اگر انجام شود فقط زمانی است که انحراف باشد و نه برای زیبایی . در چنین مواقعی هزینه مربوط به بیمه تامین اجتماعی از آن کسر می گردد .  اگر این عمل در بیمارستان های خصوصی نیز انجام شود در صورتی توسط دفاتر اسناد پزشکی تائید و مطابق با تعرفه پرداخت می شود که برای زیبایی نباشد.

جدیدتر قدیمی تر