بیمه مناسب خدمات دندانپزشکی

 فرشادی : برای استفاده از خدمات دندانپزشکی از چه بیمه ای استفاده کنم  ؟ از بمه ها پاه استفاده کنم ا بیمه ها تکمیلی ؟ می خواهم  برای ایمپلنت و عصب کشی بتوانم استفاده کنم  ؟ واقعیت این است که بیمه های پایه مثل بیمه تامین اجتماعی یا سلامت پشتیبانی مناسبی از خدمات دندانپزشکی ندارند . البته داشتن آنها را توصیه می کنم . به نظر من یکی از بیمه های درمان تکمیلی ایران ، ملت و  دانا را استفاده نمایید. فکر کنم بیمه دانا در بعضی از کلوزهایش پشتیبانی خوبی از خدمات دندانپزشکی دارد.

جدیدتر قدیمی تر