محاسبه حق شیفت

 بهمن  : با سلام ! من در کارگاه ریخته گری بصورت ۱۲ ساعت کار و ۱۲ ساعت استراحت کار می کنم شیفت بصورت صبح و شب می باشد ، حق شیفت ما در سال ۹۸ چقدر می باشد و اینکه اگر به ما فیش حقوقی و قرارداد ندهند می توانیم از اون کارگاه شکایت کنیم یا حتما باید مدرک باشد ؟ 22.5درصد حقوق ماهیانه است که اگر جزء حداقل بگیران باشید 341 هزار تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر