دریافت دیه بدون رای دادگاه

 قادری : آیا بعد از صدور حکم قطعی در تصادفی که  به فوت منتهی شده است ، اولیای دم می توانند خودشان به شرکت بیمه مورد نظر بروند و سهم خود را دریافت کنند ؟ یا اینکه باید به اجرای احکام بروند و ابلاغیه بگیرند ؟ در تصادف های منتهی به فوت در صورتیکه بیمه نامه ، کروکی پلیس و مدارک وراثت موجود باشد می توانید مستقیما به شرکت بیمه مراجعه کنید و تا 80 درصد دیه را دریافت نمایید .

جدیدتر قدیمی تر