حذف سابقه بیمه تامین اجتماعی

 علیرضا شاکری : من از سال 87 شروع به کار کردم و بیمه هم رد شده است .حدود 2 سال پیش هم در سایت تامین اجتماعی تمام سوابق بیمه از سال 87 قابل مشاهده بود ولی امروز که مجددا سایت را چک ردم فقط سوابق از سال 90 به بعد قابل مشاهده است .می خواستم بدانم که به کجا باید مراجعه کنم و علت این مشکل چیست . با تشکر ؟ باید به آخرین شعبه بیمه تان مراجعه کنید . احتمال دارد مشکل فنی سایت باشد و البته احتمال هم دارد سابقه بیمه تان باطل شده باشد .

جدیدتر قدیمی تر