شرایط دریافت پایه سنوات

 محمدرضا  : با سلام موضوع ! طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ما حدودا 10 سال پیش به علت داشتن کارگر بالای 50 نفر دارای طرح طبقه بندی مشاغل بود ولی بعد از مدتی کارگاه تعطیل و بعد از چند وقت دیگر کارگاه با حدود 30 نفر نیرو کار را شروع کرد . آیا اکنون که تعدادی از این کارگران گروه 30 نفره چند سال است که در این کارگاه کار می کنند پایه سنوات به آنها تعلق می گیرد یا خیر ؟ پایه سنوات در هر صورت تعلق می گیرد و ربطی به طرح طبقه بندی مشاغل ندارد.

نظرات