حقوق بیمه بیکاری

 اشکان : سلام ببخشید ! پایه حقوق بیمه بیکاری چقدر شده است ؟  معادل حداقل مستمری در سال 98. یعنی حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر