دیه شکستگی استخوان ساعد

 بهنام : دیه استخوان ساعد چقدر می شود . ممنون  ؟ ساعد دو استخوان دارد . استخوان رادیوس (درشت نی) و استخوان اولنا (نازک نی) . شکستگی هر کدام در صورتی که به خوبی درمان شود 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان به نرخ دیه سال 98 . اگر شکستگی مزبور به خوبی درمان نشود 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان .

جدیدتر قدیمی تر