شکایت بابت حقوق طبق قانون کار

 الهه شعبانی : سلام ! من حدود هشت سال در بازار برای کسی کار کردم . ایشان نه خود بیمه هستند نه من را بیمه کرده اند. تنها مدرکم شهود و حساب های بانکی ام هستآیا موفق به گرفتن حقوق خود می شوم ؟ حدود مبلغ آن چقدر می شود ؟ ( پایان کارم شش ماه پیش بوده است) !  لطفا راهنمایی کنید چطور می توانم حقم را بگیرم ؟ حقوقم هم در طی این سالها بسیار پایین و خنده آور بود سیصد هزار تومان اول می گرفتم ، چند سال بعد ششصد و پارسال هشتصد تومان می گرفتم ؟

1.     اگر حقوق به صورت مرتب ماهیانه به حسابتان ریخته می شده است مدرک مناسبی است و احتمالا می توانید کارکردتان را ثابت نمایید .

2.     شهود اهمیت چندانی ندارد.

3.     اگر کارکردتان ثابت شود باید حداقل حقوق طبق قانون کار رابگیرید.

جدیدتر قدیمی تر