بازنشستگی با 25 سال سابقه

 سید حمید : سلام و عرض ادب خدمت شما کارشناس گرامی ! بنده در حال حاضر 23 سال سابقه خدمت دارم . 2 سال هم سربازی دارم که هنوز برای خرید آن اقدام نکرده امسوالم این است آیا بنده که کارمند قراردادی می باشم می توانم با 25 سال خدمت تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایم یا خیر؟ و اگر موافقت نمایند با 25 روز حقوق بازنشسته خواهم شد یا 30 روز؟ از وقتی که می گذارید نهایت تشکر را دارم ؟

1.     بستگی به ارگانی دارد که فعالیت می کند ، یعنی نوع بیمه تان . اگر بیمه تامین اجتماعی باشید و 60 سالتان هم نشده باشد نمی توانید . اگر آقا باشید  باید 30 سال سابقه داشته باشید و حداقل 50 سال سن و اگر خانم باشید باید 30 سال سابقه داشته باشید و 45 سال سن .

2.     اگر بیمه تان بیمه دیگری است (سازمان بازنشستگی کشوری) بستگی به قوانین محل کارتان دارد و موافقت بالاترین مقام مسئول دارد . البته دیگر ارگان ها نیز تا آنجائیکه می دانم دیگر بازنشستگی با 25 سال سابقه برای آقایان ندارند .

نظرات